FONDSSTRUCTUUR FORTUS
VERDUURZAMINGSOBLIAGTIES

Bij Fortus begrijpen we dat toegankelijkheid en veiligheid de sleutel zijn tot vertrouwd beleggen. Onze Fortus Verduurzamingsobligaties I vormen de perfecte harmonie tussen deze waarden, aangeboden als een zorgvuldig beheerd obligatiefonds. Dit fonds, een collectieve belegging waarbij vele beleggers hun middelen bundelen, biedt u de kans om deel te nemen aan de vooruitstrevende wereld van duurzame investeringen.

Als deelnemer aan dit fonds verwerft u obligaties, wat neerkomt op het verstrekken van leningen aan het fonds. Deze leningen groeien met de tijd door de toegevoegde rente, en monden uit in een stabiele inkomensstroom. Uw investering, die uiteindelijk samen met rente aan u terugbetaald wordt, draagt bij aan diverse verduurzamingskredieten, waardoor u indirect de vruchten plukt van een gediversifieerde en robuuste portefeuille.

Een van de grootste voordelen van onze Verduurzamingsobligaties I is de laagdrempelige instapmogelijkheid, al vanaf €5.000,-. Zo is duurzaam beleggen binnen handbereik voor iedereen die een verschil wil maken en tegelijkertijd zijn vermogen wil laten groeien

Onze professionele fondsbeheerders staan garant voor de veiligheid van uw belegging, met een gedegen beheer en een diepgaand inzicht in duurzame investeringen. Hun expertise verzekert dat uw vermogen in veilige handen is.

Zekerheden

Bij Fortus Capital hechten we veel waarde aan het bieden van adequate bescherming voor onze investeerders. Daarom stellen we bij onze leningnemers zekerheden vast om de financiële zekerheid te versterken en het vertrouwen van onze beleggers te waarborgen. De reikwijdte van deze zekerheden kan variëren, aangepast aan de unieke vereisten en de context van elke leningnemer. Hier vindt u een opsomming van mogelijke zekerheden die wij kunnen vestigen.

Bij Fortus Capital staat het bouwen op vertrouwen en het creëren van een veilige investeringsomgeving centraal. We erkennen het belang van solide zekerheden om onze investeerders rust en zekerheid te bieden. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elke leningnemer, stellen we een op maat gemaakte mix van zekerheden samen, ontworpen om een harmonieuze balans te vinden die zowel de belangen van onze investeerders als die van onze leningnemers dient.

Ons doel is om een veilige haven voor uw investeringen te creëren, waarbij elke lening zorgvuldig wordt onderbouwd met diverse zekerheden. Bij Fortus Capital investeert u met de zekerheid van kennis en ervaring.

Belangrijk: Het daadwerkelijke aanbod en de vestiging van bepaalde zekerheden is afhankelijk van de situatie van de leningnemer en ondergaat een grondige evaluatie voor iedere unieke situatie. Het opsommen van mogelijke zekerheden betekent niet dat deze standaard van toepassing zijn op elke lening. Vaak volstaat het vestigen van een select aantal zekerheden

img

Op elk moment inzicht in
uw beleggingen met ons
beleggersporaal