FONDSSTRUCTUUR

Fortus Vastgoedfondsen

FONDSSTRUCTUUR

Fortus Verduurzamingsobligaties I is opgezet als een obligatiefonds. Bij een obligatiefonds leggen verschillende beleggers geld in een fonds. Als belegger ontvangt u obligaties van het fonds, die feitelijk leningen vertegenwoordigen. U ontvangt uiteindelijk het uitgeleende bedrag terug, samen met rente. Vanuit de rente die u periodiek ontvangt kunt u een inkomensstroom genereren. 
 
Het fonds investeert in verschillende kredieten aan derden, als belegger krijgt u een aandeel van deze opbrengsten. Het grote voordeel hiervan is, dat het risico beter gespreid wordt. U ontvangt uiteindelijk het uitgeleende bedrag terug, samen met rente. 
 
Een groot voordeel van beleggen in een obligatiefonds is dat u vanaf een klein bedrag al kunt instappen. Zo kunt u met Fortus Verduurzamingsobligaties I al instappen vanaf € 5000,-
 
Ook worden de obligatiefondsen beheerd door professionele beheerders. Dit maakt dat uw investering in veilige handen is.
 
Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de structuur verwijzen wij u naar de prospectus van het fonds. 

Heeft u een vraag? Laat het ons weten...